Prośba o wsparcie

Serdeczna prośba o wsparcie
Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Stawie Kunowskim zwraca się z serdeczną prośbą o wsparcie rzeczowe i finansowe dla naszych podopiecznych.
Potrzeb jest wiele, natomiast nasze możliwości w tym roku są bardzo ograniczone. Trudna sytuacja placówki zmusza nas do szukania pomocy wśród osób o wielkich sercach.

Więcej…

 

8 marca 2017

Kobieta ma tyle siły,

że zadziwia mężczyzn...

Kobieta dźwiga ciężary losu,

Kobieta rozwiązuje problemy,

Kobieta jest pełna miłości,

radości i mądrości.

Kobieta uśmiecha się, gdy chce krzyczeć,

śpiewa, gdy chce się jej płakać,

płacze, gdy się cieszy

i śmieje się, gdy się boi.

Miłość kobiety jest potężna.

Jedyna niesłuszna w Kobiecie rzecz to to,

że często zapomina ile jest warta.

Więcej…

 

Ferie 2017

Ferie zimowe wychowanków POW w Stawie Kunowskim, które dopiero co zakończyły się, obfitowały w wiele zajęć i atrakcji. Rozpoczęliśmy zajęciami z profilaktyki uzależnień z funkcjonariuszami Policji i pracownikiem Sanepidu. Uczestniczyliśmy również w Festynie „Bezpieczne Ferie” w ramach akcji „kruchy lód” nad zalewem Lubianka.

Więcej…

 

Dzien Babci i Dziadka

21 i 22 stycznia to najpiękniejsze dni w roku. Dzień Babci i Dziadka. W tych dniach Babcie i Dziadkowie obdarzani są szczególnymi dowodami miłości.

Wychowankowie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Stawie Kunowskim, jak co roku przygotowali program słowno -muzyczny z tej okazji.

Więcej…

 

Mikołajkowo -światecznie 2016

Tegoroczny Mikołaj obfitował w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Stawie Kunowskim w wiele niespodzianek.

Więcej…

 

To nam w duszy gra

 26 października 2016r. uczestniczyliśmy w XI Harcerskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Zawichoście. Organizatorem imprezy pod hasłem „To nam w duszy gra” jest ZHP Chorągiew Kielecka, Referat „Nieprzetartego szlaku”.

Więcej…