Dzie? Pracownika Socjalnego obchodzony jest co roku 21 listopada. Jest to ?wi?to wszystkich pracownikw s?u?b spo?ecznych.

W tym roku wychowankowie ZPOW w Stawie Kunowskim pojechali z ?yczeniami i programem po?wi?conym pracy socjalnej do Domu Pomocy Spo?ecznej w Ka?kowie Godowie.

Więcej…