16.11.22

Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2022r.

 

28.12.2021

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Starachowicach informuje, że ogłoszono postępowanie na Świadczenie usług cateringowych dla PO-W. Ogłoszenie dostępne jest na poniższej stronie:

KLIK-> Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W STARACHOWICACH 2022r.

15.12.2021
10.12.2021


02.12.2021


27.01.2021
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Starachowicach
informuje, że od 01.01.2021r.
zmienił się numer rachunku bankowego Placówki.

04.01.2021