27.01.2021
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Starachowicach
informuje, że od 01.01.2021r.
zmienił się numer rachunku bankowego Placówki.

04.01.2021