W naszym domu, którym kieruje Pani Dyrektor, pracuje wykwalifikowana kadra, w tym: wychowawcy, którzy zmagają się codziennie z problemami swoich podopiecznych.

Pracownicy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej są otwarci na innowacyjne, twórcze pomysły, które mają na celu zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków do życia, nauki i samorealizacji. W naszej placówce w pracy z dziećmi pomaga psycholog, który organizuje z wychowankami zajęcia grupowe i indywidualne. Pomoc specjalistyczną rodzinom zapewnia pracownik socjalny. W pracę na rzecz sprawowania opieki i wychowania zaangażowany jest cały personel domu dziecka, zarówno wychowawcy, jak i pracownicy administracyjni i gospodarczy.  Osoby te dbają o zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, pomoc w wystroju pokoi, dbanie o przystrojenie naszego domu, pilnowanie i zapewnienie czystości w placówce i wokół budynku. Wychowawcy organizują czas wolny naszym podopiecznym. Dodatkowo Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza zatrudnia Instruktora Kulturalno- Oświatowego, który organizuje zajęcia muzyczne z dziećmi, przygotowuje występy, oraz uczy gry na instrumentach.