Prośba o wsparcie

Serdeczna prośba o wsparcie
Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Stawie Kunowskim zwraca się z serdeczną prośbą o wsparcie rzeczowe i finansowe dla naszych podopiecznych.
Potrzeb jest wiele, natomiast nasze możliwości w tym roku są bardzo ograniczone. Trudna sytuacja placówki zmusza nas do szukania pomocy wśród osób o wielkich sercach.
Okres letni jest dla nas zawsze najtrudniejszy, a potrzeby dzieciaków bardzo duże.
Pozyskane środki finansowe przeznaczymy na:
- dofinansowanie wypoczynku letniego wychowanków,
- zaopatrzenie młodzieży w odzież, obuwie letnie,
- zaopatrzenie młodzieży w artykuły niezbędne podczas wyjazdów na kolonie i obozy.
Osoby, które chciałyby udzielić placówce wsparcia rzeczowego, szczególnie prosimy o następujące środki czystości, artykuły higieniczne:
- szampony,
- mydło,
- maszynki do golenia,
- podpaski,
- pasty do zębów itp.
Produkty te są potrzebne zawsze i w każdej ilości, ponieważ kończą się błyskawicznie. W sprawie darowizn prosimy kontaktować się pod numerem telefonu: 41 271 01 93, lub 513033115.
                                                                                                Z poważaniem
                                                                        Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej
                                                                        mgr Bożena Samela