Teatr Kurtyna

07 maja już po raz kolejny odwiedził nas w Placówce 'Teatr Kurtyna". Inscenizacja teatralna  poświęcona była profilaktyce uzależnień . Dyskusje po spektaklach są ważną formą oddziaływania wychowawczego skierowanego na współczesną młodzież.