Zakaz odwiedzin

Na podstawie rekomendacji Wojewody Świętokrzyskiego Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Starachowicach wprowadza tymczasowy bezwzględny zakaz odwiedzin wychowanków w Placówce, który będzie obowiązywał do odwołania.