Informacja o zmianie danych Placówki

W związku ze zmianą siedziby Placówki, wszelką korespondencję po 01.01.2019r. należy kierować na następujące dane:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, ul. Radomska 72, 27-200 Starachowice

Numery telefonów, fax oraz adres e-mail pozostają bez zmian.